January 2020

Profession Yerevan Am Feat 1

Երևանի բնակիչների կեսից ավելին չի աշխատում իր մասնագիտությամբ

Դուք աշխատո՞ւմ եք Ձեր մասնագիտությամբ։ Career Development ծրագրի շրջանակում Բրեվիսի հետազոտություններն այս հարցի շուրջ պարզել են, որ մեր կյանքի բոլոր բնագավառներում և հասարակության բոլոր շերտերում էապես դրսևորվում են ճիշտ մասնագիտություն չընտրելու հետևանքները։ Դրանցից ամենախոսունն այն է, որ Երևանում հարցվածների 51.1%-ը չի աշխատում իր մասնագիտությամբ։ Հարցումների արդյունքները ցույց են տալիս, որ սեփական մասնագիտությունից առավելապես հեռացել են միջին մասնագիտական (64.8%)  և անավարտ համալսարանական […]

Երևանի բնակիչների կեսից ավելին չի աշխատում իր մասնագիտությամբ Read More »

Job Yerean Feat Am

Երևանաբնակների կեսից ավելին հնարավորության դեպքում կփոխեր աշխատանքը

Բրեվիսը Career Development ծրագրի շրջանակում մասնագիտական նախընտրությունների վերաբերյալ հետազոտության ընթացքում պարզել է, թե երևանաբնակների որ մասն է գոհ իր աշխատանքից և հնարավորության դեպքում քանի տոկոսը կփոխեր աշխատանքը։ Հետաքրքիր է, որ երևանաբնակների 21,3%-ին չի գոհացնում աշխատանքը, սակայն հարցվածների 46.1%-ը ցանկություն չունի փոխելու այն հնարավորության դեպքում։ Սրան հակառակ իրենց աշխատանքից գոհ մարդկանց գրեթե կեսը (46%) պատրաստ է փոխել աշխատանքը

Երևանաբնակների կեսից ավելին հնարավորության դեպքում կփոխեր աշխատանքը Read More »