August 2019

Unmarried Age Am Min

Հայաստանում ամուրի կարգավիճակ ունեցող բնակչությունն ըստ տարիքայի խմբերի

Աշխարհի զարգացած երկրներում միայնակ մարդկանց թիվը կայուն կերպով աճում է: Ամուրիները հաճախ են նշում, որ խուսափում են պատասխանատվությունից՝ համարելով միայնակ կյանքն ավելի անհոգ և հետաքրքիր։ Ըստ Բրեվիսի վերջին հետազոտության տվյալների` Հայաստանում չափահաս բնակչության մոտ 15%-ը ամուսնացած չէ։ Ինչպես և ակնկալվում էր, տարիքի մեծացմանը զուգահեռ ամուրիների տոկոսը փոքրանում է․ 18-30 տարիքային խմբում ամուրիներն ամենամեծ տոկոսն են […]

Հայաստանում ամուրի կարգավիճակ ունեցող բնակչությունն ըստ տարիքայի խմբերի Read More »

Article 3 Merrage En

Հայաստանցիների մոտ 10%-ը տղամարդու դավաճանությունն ընդունելի է համարում

2019թ․ հունիսին կատարված մեր հետազոտություններից մեկը մասամբ անդրադառնում է հայկական արժեհամակարգի տիրույթին, այդ թվում նաև Հայաստանում արտամուսնական կապերի նկատմամբ մարդկանց վերաբերմունքին։ Մեր փորձագետների կողմից հարցաշարը կազմվել է այնպես, որ հնարավոր լինի նվազագույնի հասցնել սույն բարդ հարցում կեղծ պատասխանների հավանականությունը: Մեր հասարակությունում արտամուսնական կապերի վերաբերյալ կարծիքի ուսումնասիրության մասին հրապարակումների շարքը սկսում ենք՝ ներկայացնելով պատկերն ըստ պատասխանողների

Հայաստանցիների մոտ 10%-ը տղամարդու դավաճանությունն ընդունելի է համարում Read More »