December 2021

Breavis Blog9a 1

Հայաստանի բնակիչների կարծիքները տարբեր սոցիալական և քաղաքական հարցերի շուրջ

Միջազգային հանրապետական ինստիտուտի Հարցումների հետազոտության կենտրոնի համար Բրեվիսի կողմից վերջերս իրականացրած հետազոտությունը տրամադրում է կարևոր տեղեկություններ տարբեր սոցիալական և քաղաքական հարցերի շուրջ Հայաստանի քաղաքացիների տեսակետների վերաբերյալ։ Հետազոտությունն իրականացվել է 2021 թվականի նոյեմբերի 22-ից դեկտեմբերի 5-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Ընտրանքը բաղկացած է 18 տարին լրացած 1,512 հարցվողից։ Հիմնական բացահայտումները Հայերի մեծամասնությունն օրվա քաղաքական նորություններին ծանոթանում է սոցիալական […]

Հայաստանի բնակիչների կարծիքները տարբեր սոցիալական և քաղաքական հարցերի շուրջ Read More »

Breavis Blog 5

Հետազոտության արդյունքները փաստում են, որ տարածքային և սահմանային խնդիրները հիմնական ազգային մտահոգություններն են | 2021 թվականի նոյեմբերի 22-ից մինչև դեկտեմբերի 5

Հետազոտությունը կատարվել է Բրեվիսի կողմից Միջազգային հանրապետական ինստիտուտի Հարցումների հետազոտության կենտրոնի համար, և ֆինանսավորվել է ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության կողմից։ Մեթոդաբանությունը։ Հետազոտությունն իրականացվել է հեռախոսային հարցումների միջոցով։ Հարցվողներն ընտրվել են պատահական բջջային հեռախոսահամարներին զանգելու (RDD) եղանակով։ Ընտրանքը կազմված է 18 տարին լրացած 1,512 ՀՀ քաղաքացիներից, որոնց մշտական բնակության վայրը Հայաստանն է։ Ժամանակահատված։ Հարցումն իրականացվել է

Հետազոտության արդյունքները փաստում են, որ տարածքային և սահմանային խնդիրները հիմնական ազգային մտահոգություններն են | 2021 թվականի նոյեմբերի 22-ից մինչև դեկտեմբերի 5 Read More »