Հրապարակումներ

Հասարակության մասին տվյալների հավաքումն ու վերլուծումը մեր տարերքն է։ Եվ մենք գտնում ենք, որ հասարակության՝ առավել լայն պրիզմայով դիտարկումները՝ հետաքրքիր միտումները, փաստերը, տարբերություններն ու նմանությունները, պետք է կիսել հանրության հետ։

Դուք կարող եք գտնել մեր հետազոտությունների արդյունքների մի մասը կից հոդվածներում։