Հանրային կարծիքի և շուկայի հետազոտություն

Մենք կարևորում ենք հետազոտության վրա հիմնված որոշումների կայացումը։ Մեր յուրաքանչյուր նախագծի հիմքում դնում ենք գիտելիքի և լավագույն օրինակների վրա հիմնված եզակի փորձառություն։

Ինչով ենք մենք զբաղվում

Մենք տրամադրում ենք հասարակությունում և առանձին շուկաներում տեղի ունեցող զարգացումների համակողմանի և մանրակրկիտ վերլուծություն։

Մեր արժեհամակարգի համաձայն՝ մենք անում ենք առավելագույնը՝ հաճախորդներին տրամադրելու հնարավոր ամբողջական տվյալներն ու դրանց վերլուծությունը։

Մենք իրականացնում ենք հանրային կարծիքի և շուկաների համակողմանի հետազոտություն՝ կիրառելով թե՛ քանակական, թե՛ որակական մեթոդներ։

Հիմնական գործիքակազմը ներառում է, բայց չի սահմանափակվում հետևյալով.

Համակարգչային օժանդակությամբ հեռախոսային հարցումներ (CATI)
Համակարգչային օժանդակությամբ դեմ առ դեմ հարցումներ (CAPI)
Վեբ հարցումներ (CAWI)
Ֆոկուս խմբային քննարկումներ (FGD)
Որակական հարցազրույցներ
Գաղտնի գնորդ (MS)

Research Question

Մտավոր սեփականություն

Բրեվիսի փորձագետները մշակել են տարբեր ուսումնասիրություններում կիրառվող մի շարք հետազոտական մոդելներ, որոնք ՀՀ-ում գրանցված են որպես ընկերության մտավոր սեփականություն։

ElectRa մոդել

Ընտրությունների արդյունքների կանխատեսում՝ մշակված հատուկ Հայաստանի համար

GS ինդեք

Հայաստանում կառավարության գործունեության բազմաչափ գնահատում

QL ինդեքս

Հայաստանում կյանքի որակի վերլուծություններ՝ ըստ ժամանակային շարքերի

CNA մոդել

Հայաստանում համայնքի կարիքների գնահատում

BCC մոդել

Վարքաբանական փոփոխությունների վրա ազդող հաղորդակցական մեթոդների վերլուծություն

Պորտֆոլիո

Մենք աշխատել ենք Հայաստանի առաջատար ընկերությունների հետ և իրականացրել եզակի նախագծեր։ 

Բրեվիսը համագործակցում է աշխարհի առաջատար հետազոտական ընկերությունների հետ։

Tns
Pew Research
Vciom
Gorbi
Pew Research
Tns
Vciom
Gorbi