Marital Status Feat En

Ամուսնության գրանցման ազգային առանձնահատկությունները

Մեր նախորդ հոդվածներից մեկում անդրադարձել էինք այն հարցին, թե ինչ մասնաբաժին են կազմում ամուրիները տարբեր տարիքային խմբերում։ Շարունակելով թեման՝ ներկայացնենք ընտանեկան կարգավիճակի, տարիքային միջակայքերի և բնակության վայրի հարաբերակցությունը՝ փորձելով հասկանալ դուրս բերված արդյունքների պատճառները։ 61+ | Մեր հետազոտության արդյունքում պարզ է դարձել, որ 61+ տարիքային խմբում գերակշռում են քաղաքացիական գրանցմամբ ամուսնությունները (61.1%), իսկ միայն եկեղեցական ամուսնությունները կազմում […]

Ամուսնության գրանցման ազգային առանձնահատկությունները Read More »