Prof Gander Am Feat

Հայաստանում կանայք առավել ճկուն են արձագանքում աշխատաշուկայի պահանջներին

ՄԱԿ-ի Մարդկային զարգացման ինդեքսի վերջին տվյալներով՝ Հայաստանում բավականին բարձր է գրագիտության մակարդակը (99.7%)։ Ընդ որում՝ չափահաս բնակչության 97.2%-ն ունի առնվազն միջնակարգ կրթություն, իսկ միջնակարգ կրթությամբ տղամարդկանց և կանանց մասնաբաժինները գրեթե հավասար են՝ 97.6% և 96.9% համապատասխանաբար։ Այս համատեքստում հետաքրքիր են Բրեվիսի վերջին հետազոտության տվյալները, համաձայն որոնց՝ չափահաս բնակչության մոտ կեսը ցանկանում է շարունակել կրթությունը՝ նոր […]

Հայաստանում կանայք առավել ճկուն են արձագանքում աշխատաշուկայի պահանջներին Read More »