Am Merriage Types

Հայաստանում գերակշռում են պետական գրանցմամբ ամուսնությունները

Այս են վկայում 2019 թ. հունիսին Բրեվիսի իրականացրած հետազոտությունները։ Այսպես, ներկայումս ամուսնացած է Հայաստանի չափահաս բնակչության 73.3%-ը, որից 43.8%-ի ամուսնությունը գրանցված է միայն քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալությունում (ԶԱԳՍ), իսկ 3%-ինը՝ միայն եկեղեցում։ Թե՛ եկեղեցում, թե՛ ԶԱԳՍ-ում ամուսնությունը գրանցել է 20.6%-ը։ Հետաքրքիր է, որ 5.9%-ն ընդհանրապես չի գրանցել ամուսնությունը (փաստական ամուսնություններ)։ 60-ից բարձր տարիքային խմբում […]

Հայաստանում գերակշռում են պետական գրանցմամբ ամուսնությունները Read More »