Breavis Blog1 3

Էներգաարդյունավետությունը բազմաբնակարան շենքերում. հետազոտություն Հայաստանում

Կայուն ապագա ապահովելու մեր շարունակական ձգտման գործում կարևոր է հասկանալ բնակելի շենքերում էներգաարդյունավետության բարելավման ներուժը: Բրեվիսը ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրի շրջանակներում 2023 թ. հունվարից մարտն ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել է լայնածավալ հետազոտություն՝ Հայաստանում բազմաբնակարան շենքերի էներգաարդյունավետության բարձրացմանը և դրանց կայունության ապահովմանն ուղղված միջոցառումների ուսումնասիրության նպատակով: Հետազոտության ընթացքում կիրառվել է բազմակողմանի մոտեցում. իրականացվել են դեմ առ դեմ և հեռախոսային […]

Էներգաարդյունավետությունը բազմաբնակարան շենքերում. հետազոտություն Հայաստանում Read More »