breGender-Biased Sex Selection in Armenia: Key Insights and Implications

Հայաստանում պտղի սեռի խտրական ընտրությունը. հիմնական արդյունքներ և եզրակացություններ

Վերջերս իրականացված՝ «Հայաստանի Հանրապետությունում պտղի սեռի խտրական ընտրությունը» վերնագիրն ունեցող հետազոտության հիմնական արդյունքները ներկայացվել են շահագրգիռ կողմերին և լայն հանրությանը: Հետազոտության նպատակն էր պարզել 18-49 տարեկան կանանց և նրանց ընտանիքի անդամների վերաբերմունքը և տրամադրվածությունը Հայաստանում երեխայի սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումների նկատմամբ։ Հետազոտությունն իրականացվել է 2022 թվականի հունիսին՝ համադրելով քանակական և որակական մեթոդները, ներառյալ՝ փաստաթղթերի […]

Հայաստանում պտղի սեռի խտրական ընտրությունը. հիմնական արդյունքներ և եզրակացություններ Read More »