Breavis Web

Հանրային կարծիքի ուսումնասիրություն 2023. Հայաստանի առկա բնակչություն

Միջազգային հանրապետական ինստիտուտի Հարցումների հետազոտության կենտրոնի համար, Բրեվիսի կողմից վերջերս իրականացված հանրային կարծիքի ուսումնասիրությունը, ստեղծում է Հայաստանի բնակիչների կարծիքների և տեսակետների նշանակալի պատկեր։ Հարցումը անցկացվել է 2023 թվականի հունվարից մարտ ընկած ժամանակահատվածում դեմ առ դեմ (CAPI) հարցման մեթոդով, հարցվողների տանը։  Ամբողջական զեկույցը հասանելի է ՄՀԻ-ի պաշտոնական կայքում։  Հասարակական կարծիքի հետազոտության հիմնական արդյունքները ցույց են տալիս […]

Հանրային կարծիքի ուսումնասիրություն 2023. Հայաստանի առկա բնակչություն Read More »