Հանրային կարծիքի ուսումնասիրություն 2022 հուլիս. Հայաստանի առկա բնակչություն

ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության կողմից վերջերս ֆինանսավորված նախաձեռնության շրջանակներում Բրեվիսն իրականացրել է հանրային կարծիքի ուսումնասիրություն Միջազգային հանրապետական ինստիտուտի Հարցումների հետազոտության կենտրոնի համար։ Հետազոտությունն իրականացվել է 2022 թվականի հուլիսի 15-ից հուլիսի 27-ն ընկած ժամանակահատվածում: Արդյունքների ճշգրտությունն ու հավաստիությունն ապահովելու նպատակով հեռախոսային հարցման համար կիրառվել է պատահական բջջային հեռախոսահամարներին զանգելու (RDD) եղանակը։

Հիմնական բացահայտումներ

Հասարակական կարծիքի այս ուսումնասիրությունը տալիս է խոր պատկերացում Հայաստանի բնակիչների տեսակետների մասին ։ Թեև հարցումն ընդգրկում է թեմաների լայն շրջանակ, առանձնացվում են հետևյալ կարևոր ոլորտները.

Քաղաքական լանդշաֆտ։ Ուսումնասիրելով հայաստանցիների քաղաքական նախապատվությունները՝ հետազոտությունը ներկայացնում է, թե ինչ չափով են քաղաքացիներն աջակցում  տարբեր քաղաքական կուսակցություններին և դրանց առաջնորդներին։ Այս տվյալները կարող են վճռորոշ լինել՝ հասկանալու համար կառավարության աշխատանքից ընդհանուր գոհունակության մակարդակը, ինչպես նաև՝ բնակիչների առօրյա կյանքի վրա դրա ունեցած ազդեցությունը։

Սոցիալ-տնտեսական խնդիրներ։ Հետազոտությունը քննում է սոցիալ-տնտեսական մի շարք խնդիրներ, որոնց թվում են գործազրկությունը, գնաճը և եկամուտների անհավասարությունը։ Այս թեմաները մտահոգության աղբյուր են Հայաստանի բնակիչների համար և կարող են մեծապես ազդել նրանց կյանքի որակի ու  հեռանկարների վրա:

Անվտանգություն և արտաքին հարաբերություններ։ Հետազոտությունը նաև պարզում է Հայաստանի բնակիչների կարծիքը հարևան երկրների հետ հարաբերությունների, ինչպես նաև անվտանգության հետ կապված խնդիրների և հնարավոր սպառնալիքների վերաբերյալ։

Սոցիալական խնդիրներ։ Հետազոտությունը նաև բացահայտում է առողջապահությանը, կրթությանը և սոցիալական բարեկեցությանը վերաբերող այն խնդիրները, որոնք կարևոր են Հայաստանի բնակիչների համար: Այս տվյալները կարող են օգտագործվել բնակչության բարեկեցության բարելավմանն ուղղված քաղաքականություն ու ծրագրեր մշակելու համար։

Եզրակացություն

Բրեվիսի կողմից իրականացված հանրային կարծիքի ուսումնասիրությունը տրամադրում է արժեքավոր տեղեկություններ Հայաստանի բնակիչների տեսակետների, մտահոգությունների և առաջնահերթությունների վերաբերյալ: Հասկանալով այս տեսակետները՝ քաղաքականություն մշակողներն ու շահագրգիռ կողմերը կարող են ստեղծել բնակչության կարիքները արդյունավետ կերպով բավարարելու ռազմավարություններ:

Ամբողջական զեկույցին ավելի մանրամասնորեն ծանոթանալու համար այցելեք ՄՀԻ-ի պաշտոնական կայք։


Հեղինակ

Breavis

Կարդացեք նաև․․․

Breavis Web

Հանրային կարծիքի ուսումնասիրություն 2023. Հայաստանի առկա բնակչություն

Միջազգային հանրապետական ինստիտուտի Հարցումների հետազոտության կենտրոնի համար, Բրեվիսի կողմից վերջերս իրականացված հանրային կարծիքի ուսումնասիրությունը, ստեղծում է Հայաստանի բնակիչների կարծիքների և տեսակետների նշանակալի պատկեր։ Հարցումը անցկացվել

Breavis Blog1 3

Էներգաարդյունավետությունը բազմաբնակարան շենքերում. հետազոտություն Հայաստանում

Կայուն ապագա ապահովելու մեր շարունակական ձգտման գործում կարևոր է հասկանալ բնակելի շենքերում էներգաարդյունավետության բարելավման ներուժը: Բրեվիսը ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրի շրջանակներում 2023 թ. հունվարից մարտն ընկած ժամանակահատվածում

Breavis Blog 4

Հանրային կարծիքի ուսումնասիրություն 2022 փետրվար. Հայաստանի առկա բնակչություն

ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության կողմից վերջերս ֆինանսավորված նախաձեռնության շրջանակներում Բրեվիսն իրականացրել է հանրային կարծիքի ուսումնասիրություն Միջազգային հանրապետական ինստիտուտի Հարցումների հետազոտության կենտրոնի համար։ Հետազոտությունն իրականացվել է