Հանրային կարծիքի ուսումնասիրություն 2023. Հայաստանի առկա բնակչություն

breavis_web

Միջազգային հանրապետական ինստիտուտի Հարցումների հետազոտության կենտրոնի համար, Բրեվիսի կողմից վերջերս իրականացված հանրային կարծիքի ուսումնասիրությունը, ստեղծում է Հայաստանի բնակիչների կարծիքների և տեսակետների նշանակալի պատկեր։

Հարցումը անցկացվել է 2023 թվականի հունվարից մարտ ընկած ժամանակահատվածում դեմ առ դեմ (CAPI) հարցման մեթոդով, հարցվողների տանը։ 

Ամբողջական զեկույցը հասանելի է ՄՀԻ-ի պաշտոնական կայքում։ 

Հասարակական կարծիքի հետազոտության հիմնական արդյունքները ցույց են տալիս Հայաստանում ներկայիս իրավիճակը, ինչպես նաև երկրի բնակիչների մտահոգությունները և առաջնահերթությունները: Հետազոտության արդյունքները չափազանց կարևոր են հասկանալու համար, թե ինչ ուղղությամբ է շարժվում երկիրը և հստակեցնելու համար այն ոլորտները, որոնք պահանջում են կառավարության և այլ շահագրգիռ կողմերի ուշադրությունը:

  1. Քաղաքական լանդշաֆտ. հարցումն ընդգծում է հայաստանցիների քաղաքական նախասիրությունները՝ պատկերելով նրանց աջակցության մակարդակը տարբեր կուսակցությունների և քաղաքական գործիչների։ Այն նաև ներկայացնում է կառավարության աշխատանքից ընդհանուր գոհունակության մակարդակը, ինչպես նաև այն ազդեցությունը, որը դա ունենում է բնակիչների առօրյա կյանքի վրա։
  2. Սոցիալ-տնտեսական խնդիրներ. Հայաստանի բնակիչների հիմնական մտահոգությունների թվում են գործազրկությունը, գնաճը և եկամուտների անհավասարությունը։ Հարցման արդյունքները պատկերում են բնակչության ընկալումը այս խնդիրների հանդեպ, ինչպես նաև դրանց ազդեցությունը նրանց կյանքի որակի և ապագա հեռանկարների վրա:
  3. Անվտանգություն և արտաքին հարաբերություններ. հարցումը ուսումնասիրում է Հայաստանի բնակիչների կարծիքը հարևան երկրների հետ ունեցած հարաբերությունների, ինչպես նաև անվտանգության հետ կապված խնդիրների և հնարավոր սպառնալիքների վերաբերյալ։
  4. Սոցիալական խնդիրներ. հարցումը նաև ուսումնասիրում է այն սոցիալական խնդիրները, որոնք կարևոր են Հայաստանի բնակիչների համար, ինչպիսիք են առողջապահությունը, կրթությունը և սոցիալական բարեկեցությունը: Այս տվյալները կարող են օգտագործվել բնակչության բարեկեցության բարելավմանն ուղղված քաղաքականության ու ծրագրերի մշակման համար։

Միջազգային հանրապետական ինստիտուտի Հարցումների հետազոտության կենտրոնի համար, Բրեվիսի կողմից իրականացված հանրային կարծիքի ուսումնասիրությունը, տրամադրում է կարևոր տեղեկատվություն Հայաստանի բնակիչների տեսակետների, մտահոգությունների և առաջնահերթությունների վերաբերյալ: Հասկանալով այս տեսակետները՝ քաղաքականություն մշակողներն ու շահագրգիռ կողմերը կարող են ավելի պատշաճ կերպով անդրադառնալ բնակչության կարիքներին և գործի դնել աճի և զարգացման արդյունավետ ռազմավարություններ:

Ամբողջական զեկույցին ծանոթանալու համար այցելեք ՄՀԻ-ի պաշտոնական կայք։


Հեղինակ

Breavis

Կարդացեք նաև․․․

Breavis Blog1 3

Էներգաարդյունավետությունը բազմաբնակարան շենքերում. հետազոտություն Հայաստանում

Կայուն ապագա ապահովելու մեր շարունակական ձգտման գործում կարևոր է հասկանալ բնակելի շենքերում էներգաարդյունավետության բարելավման ներուժը: Բրեվիսը ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրի շրջանակներում 2023 թ. հունվարից մարտն ընկած ժամանակահատվածում

Breavis Blog3

Հանրային կարծիքի ուսումնասիրություն 2022 հուլիս. Հայաստանի առկա բնակչություն

ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության կողմից վերջերս ֆինանսավորված նախաձեռնության շրջանակներում Բրեվիսն իրականացրել է հանրային կարծիքի ուսումնասիրություն Միջազգային հանրապետական ինստիտուտի Հարցումների հետազոտության կենտրոնի համար։ Հետազոտությունն իրականացվել է

Breavis Blog 4

Հանրային կարծիքի ուսումնասիրություն 2022 փետրվար. Հայաստանի առկա բնակչություն

ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության կողմից վերջերս ֆինանսավորված նախաձեռնության շրջանակներում Բրեվիսն իրականացրել է հանրային կարծիքի ուսումնասիրություն Միջազգային հանրապետական ինստիտուտի Հարցումների հետազոտության կենտրոնի համար։ Հետազոտությունն իրականացվել է