Ընդունարանի աշխատակից  

Հրապարակման
ամսաթիվ

Receptionist Eng

Աշխատանքի տեսակը՝ մշտական

Աշխատանքի ժամկետը՝ լրիվ դրույք

Վայրը` Երևան, ՀՀ   

Աշխատանքի համառոտ նկարագիր

Ընդունարանի աշխատակիցը պարտավոր է կազմակերպել ընդունարանի աշխատանքների պատշաճ իրականացումը, դիմավորել/ճանապարհել Ընկերության հյուրերին, պատասխանել և ուղղորդել հեռախոսազանգերը, աջակցել աշխատակիցներին, Գլխավոր տնօրենին և ադմինիստրատիվ պատասխանատուին տարբեր աշխատանքների կազմակերպման ընթացքում։   

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Տրամադրել տեղեկատվություն Ընկերության կողմից մատուցվող ծառայությունների և թափուր աշխատատեղերի մասին,
 • Ընդունել և մշակել մուտքային հեռախոսազանգերը, որոշել զանգի բնույթը, ուղղված հարցի վերաբերյալ տրամադրել լիարժեք տեղեկատվություն կամ փոխանցել զանգը համապատասխան մասնագետին,
 • Ճշտել գրասենյակ ներկայացած այցելուների այցի նպատակը, տրամադրել նրանց անհրաժեշտ տեղեկատվություն, անհրաժեշտության դեպքում ուղղորդել համապատասխան բաժին,
 • Իրականացնել մուտքային և ելքային փաստաթղթերի հաշվառում,  նամակների ստացում և ուղարկում,
 • Ըստ անհրաժեշտության իրականացնել լամինացման ու կազմարարական աշխատանքներ, սքան, պատճենահանում,
 • Կազմակերպել հյուրասիրություն Ընկերության գործընկերների համար՝ գործնական հանդիպումների ժամանակ,
 • Վերահսկել քարտ-անցագրային համակարգի և վերելակի աշխատանքները,
 • Աշխատակազմին ապահովել անհրաժեշտ պարագաներով՝ գրենական պիտույքներ, տաքսի կտրոններ, մարտկոցներ և այլն,
 • Իրականացնել ադմինիստրատիվ այլ գործառույթներ, որոնք կարող են ժամանակ առ ժամանակ ողջամտորեն պահանջվել: 

Անհրաժեշտ որակավորում

 • Բարձրագույն կրթություն (առնվազն բակալավրի աստիճան),
 • Գրավոր և բանավոր հաղորդակցման հմտություններ,
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն,
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word, Excel/ գերազանց իմացություն,
 • Միաժամանակ մի քանի գործողություն իրականացնելու կարողություն,
 • Պատասխանատվության զգացում,
 • Սթրեսակայունություն,
 • Սովորելու ցանկություն:

Համապատասխան թեկնածուներին խնդրում ենք իրենց ինքնակենսագրականներն (CV) ուղարկել career@breavis.com էլ. հասցեով` «Առարկա» դաշտում նշելով «Ընդունարանի աշխատակից»:

Կազմակերպությունը շնորհակալ է բոլոր հետաքրքրված անձանց, այնուամենայնիվ, հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական ընտրություն անցած թեկնածուները: