Ցանկացած ոլորտում հաջողության և առաջընթացի նախապայմանն արհեստավարժ աշխատանքն է. առաջնորդվելով հենց այս սկզբունքով՝ սկսած 2006 թվականից մենք մեր գործընկերներին տրամադրում ենք հետազոտական և խորհրդատվական ծառայություններ։

Աշխատանքի հիմքում ունենալով մանրամասնորեն մշակված մեթոդաբանություն՝ մենք իրականացնում ենք հանրային կարծիքի և շուկայի հետազոտություններ, որոնց տվյալների վրա հիմնվելով հնարավոր է առավելագույն ճշգրտությամբ պարզել հասարակության կամ դրա առանձին խմբերի կարծիքը, տրամադրությունները, դիրքորոշումը այս կամ այն հարցի ու երևույթի շուրջ, ինչպես նաև գնահատել առանձին ընկերությունների դիրքը շուկայում և առաջարկել զարգացման ռազմավարություն։

Մեր փորձագետների համակողմանի ուսումնասիրությունների ու խորհրդատվության շնորհիվ մի շարք ընկերություններ գրանցել են էական հաջողություններ՝ դառնալով շուկայի առաջատարներից։

Հանրային կարծիքի և շուկայի հետազոտություններ իրականացնելու համար մենք կիրառում ենք ինչպես քանակական, այնպես էլ որակական մեթոդներ՝ մշտապես հետևելով նորամուծություններին և փորձարկելով տարբեր մոտեցումներ: